menu:

Spektrum

Fórum:

Počet tém: 32
Počet správ: 792

Pravidlá

Najnovšie reakcie:
admin. (1)

Ne-Pohoda v kostole (3)

Náboženské okienko (16)

Všetky...

Najdiskutovanejšie témy:
Nové fórum. (96)

sv. omša večer v nedeľu (48)

Násť-roční a alkohol, cigarety a iné drogy... (29)

Všetky...

Oznamy:

-

Spektrum:

Obálka časopisu SPEKTRUM

Ročník: 2016
Číslo: 8 Stiahnite si Spektrum v PDF formáte

Mimoriadný Svätý rok Milosrdenstva:

08.12.2015-20.11.2016

Novinky:

24-30.10.2016

Týždenný rozpis sv. omší
na 43.týždeň 2016

16.10.2016
Dnes vyšlo nové číslo spektra
na webe

17-23.10.2016

Týždenný rozpis sv. omší
na 42.týždeň 2016

04-06.11.2016

09.1.2016
Dnes vydávame nové číslo spektra v tlačenej podobe

10-16.10.2016

Týždenný rozpis sv. omší
na 41.týždeň 2016

03-09.10.2016

Týždenný rozpis sv. omší
na 40.týždeň 2016

Modlitba k sv. Jozefovi, robotníkovi

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Nové číslo časopisu Spektrum [úvodník]

Aktuálne číslo časopisu spektrum

Možte si ho stiahnuť vo formáte PDF

-re-