menu:

Spektrum

Fórum:

Počet tém: 32
Počet správ: 792

Pravidlá

Najnovšie reakcie:
admin. (1)

Ne-Pohoda v kostole (3)

Náboženské okienko (16)

Všetky...

Najdiskutovanejšie témy:
Nové fórum. (96)

sv. omša večer v nedeľu (48)

Násť-roční a alkohol, cigarety a iné drogy... (29)

Všetky...

Oznamy:

-

Spektrum:

Obálka časopisu SPEKTRUM

Ročník: 2017
Číslo: 2 Stiahnite si Spektrum v PDF formáte

Novinky:

10-18.06.2017

04-09.04.2017

19.03.2017
Dnes vydávame nové číslo farského časopisu Spektrum v tlačenej podobe ma mesiac marec-apríl

20-26.03.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 12.týždeň 2017

13-19.03.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 11.týždeň 2017

06-12.03.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 10.týždeň 2017

19.02.2017
Dnes vyšlo nové číslo spektra
na webe

Modlitba k sv. Jozefovi, robotníkovi

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Nové číslo časopisu Spektrum [úvodník]

Aktuálne číslo časopisu spektrum

Možte si ho stiahnuť vo formáte PDF

-re-