menu:

Spektrum

Fórum:

Počet tém: 32
Počet správ: 792

Pravidlá

Najnovšie reakcie:
admin. (1)

Ne-Pohoda v kostole (3)

Náboženské okienko (16)

Všetky...

Najdiskutovanejšie témy:
Nové fórum. (96)

sv. omša večer v nedeľu (48)

Násť-roční a alkohol, cigarety a iné drogy... (29)

Všetky...

Oznamy:

-

Spektrum:

Obálka časopisu SPEKTRUM

Ročník: 2016
Číslo: 10 Stiahnite si Spektrum v PDF formáte

Novinky:

23-29.01.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 04.týždeň 2017

15.01.2017
Dnes vydávame nové číslo farského časopisu Spektrum v tlačenej podobe ma mesiac január

16-22.01.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 03.týždeň 2017

09-15.01.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 02.týždeň 2017

02-08.01.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 01.týždeň 2017

26.12.2016-01.01.2017

Týždenný rozpis sv. omší
na 52.týždeň 2016

19.12.2016
Dnes vyšlo nové číslo spektra
na webe

Modlitba k sv. Jozefovi, robotníkovi

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Nové číslo časopisu Spektrum [úvodník]

Aktuálne číslo časopisu spektrum

Možte si ho stiahnuť vo formáte PDF

-re-

Požehnaný nový rok 2017

Praje redakcia spektra všetkým naším čitateľom

-re-